Didactische toepassingen van weblectures: 4 pilots in volle gang

Op 28 februari jongstleden is er o.a. via dit blog een oproep geweest voor deelname aan het videoproject Video2learn, een samenwerking tussen TU Delft, HHS, HL en Universiteit Leiden (E-Merge). Karel Roos leidt het project binnen onze universiteit. 

De bedoeling van dit project is om video breder en effectiever in te zetten door een combinatie van activiteiten:

  • Verkennende fase: wat gebeurt er al met video in het hoger onderwijs in Nederland en omstreken op technisch en onderwijskundig gebied? Het inmiddels opgeleverde rapport Tour d’Horizon is voor iedereen te downloaden.
  • Pilots binnen de vier instellingen, die op verschillende manieren video inzetten. Dit onderdeel vormt de ruggengraat van het project.
  • Ontsluiten van de resultaten van de casestudies, in nauwe samenwerking met de betrokken docenten.

Op dit moment lopen de pilotprojecten bij de diverse instellingen; bij Universiteit Leiden gaat het om de 4 hieronder beschreven pilots. Volgens de planning kunnen we in december de casussen, met videomateriaal, publiceren.

FSW

Een reeks opgenomen colleges voor pre-master studenten, gecombineerd met online spreekuur. Via het opnemen van colleges een inhaal-gelegenheid bieden wat gezien de doelgroep (mensen met drukke banen) relevant is. De didactische meerwaarde is vooral interessant omdat de weblectures gecombineerd worden met een online spreekuur dat ook wordt opgenomen. Een interessant aspect is dat de docenten op basis van de gebruiksstatistieken hun volgende colleges zonodig zullen aanpassen. Deze pilot zal een scenario opleveren dat bruikbaar is voor andere pre-masters en deeltijdopleidingen.

LUMC

Opnames van lesgevende 3e jaars studenten die 1e- en 2e jaars studenten biomedische (basis-)begrippen uitleggen, waardoor o.a. de relevantie van die basisvakken voor klinische vakken in het 3e jaar inzichtelijk worden. Daarbij wordt nagegaan of het ontwikkelen van videopresentaties een effectieve methode is voor studenten om onderwijs te leren ontwerpen en verzorgen voor collega-studenten. Tevens zullen er presentaties opgenomen worden zonder publiek en zullen er in deze opnames fragmenten gemonteerd worden met o.a. animaties.

Wat deze pilot interessant maakt is dat het gaat om opnames door studenten voor studenten. Het is op doordachte wijze ingebed in het onderwijsprogramma.

Deze pilot zal een scenario opleveren dat voor elke opleiding bruikbaar is. 

RECHTEN

Deze pilot is interessant omdat het gaat om het bieden van 5 minuten-filmpjes/-screencasts met uitleg van lastige concepten begrippen uit het Nederlandse Goederenrecht en – Faillissementrecht zodat deze any time any place bekeken kunnen worden. Powerpointanimaties spelen daarbij een belangrijke rol. Het gaat om filmpjes die meerdere jaren inzetbaar zijn. Studenten zullen tijdens colleges expliciet uitgenodigd worden om hun voordeel te doen met deze extra uitleg. Bovendien is het interessant dat de filmpjes voor verschillende devices waaronder ook smartphones worden aangeboden.

Deze pilot kan een scenario opleveren voor elke (grotere) bacheloropleiding die voor meerdere jaren op deze manier bekende struikelblokken op een extra manier kan uitleggen.

BIOLOGIE

Deze pilot biedt op diverse manieren extra voorbereidend materiaal aan studenten over lastige onderwerpen: interview met buitenlandse expert, theorie, screencasts/tutorials, (opnames van -) webconferences etc. Ook deze pilot kan een scenario opleveren dat voor elke (grotere) bacheloropleiding interessant is waar zich jaarlijks dezelfde struikelblokken in de materie voordoen. Het spreekt ook aan dat de opleiding, door voorbereiding via video te stimuleren, beoogt de colleges zelf interactiever op te zetten.

Verdere informatie over dit E-merge project kun je hier vinden.

 

Bijdrage van Karel Roos, coördinator Video2Learn voor de Universiteit Leiden 

Videotours en tutorials van de bibliotheken

Sinds enige tijd wordt door de bibliotheken van de Universiteit Leiden (UBL) hard gewerkt aan een serie filmpjes waarin kennisgemaakt wordt met de locaties en diensten van de bibliotheek. Per bibliotheeklocatie wordt een virtuele rondleiding aangeboden, die bestaat uit een impressie van de betreffende bibliotheek, een kort filmpje over lenen en een korte impressie van de digitale collecties van UBL. Inmiddels zijn de virtuele rondleidingen voor de Bibliotheek Sociale Wetenschappen en voor de UB gereed. Binnenkort wordt er gefilmd bij de Bibliotheek Rechten. Als laatste zal de Bibliotheek Wiskunde en Natuurwetenschappen volgen.

De virtuele rondleidingen vormen een onderdeel van een uitgebreid pakket digitale instructies van de bibliotheken. Dit pakket, de Toolbox, bevat tevens twee tutorials waarmee studenten kunnen leren werken met de Catalogus en de Digitale Bibliotheek. Ook kan er gebruik gemaakt worden van een assessment, waarbij de deelnemer adviezen krijgt over te volgen onderdelen in de Toolbox. De Toolbox is in Nederlands en Engels beschikbaar. Het assessment is uitsluitend Nederlandstalig.

Het was tot voor kort gebruikelijk dat de bibliotheken aan het begin van het collegejaar rondleidingen en instructies in het gebruik van de Catalogus verzorgden. Dat doen we nu niet meer; we bieden hiervoor nu de digitale varianten aan. Dat doen we omdat we onze aandacht verleggen naar cursussen waarbij onze inzet méér nodig is: zo hebben we nu een cursus "Start een scriptie", een cursus "Beoordelen van informatie" en een cursus "Plagiaatpreventie" in ons aanbod. Ook verzorgen we Engelstalige Library Crash Courses voor instromende buitenlandse masterstudenten. Natuurlijk bieden we ook nog steeds de cursus "Informatie vinden" aan, waarin studenten aan de hand van hun eigen onderwerp aan de slag gaan.

De Toolbox kan eenvoudig worden opgenomen in Blackboard; het assessment is uitsluitend via Blackboard toegankelijk. Vragen over deze diensten kunt u stellen aan uw vakreferent. Meer informatie is te vinden op onze website.

Bijdrage van Anneke Dirkx, Hoofd Informatie en gebruikersondersteuning, UB Leiden 

Oproep pilots met weblectures

In 2010 is het Pilotproject Rich Media uitgevoerd. Aan dit project hebben alle faculteiten, het ICLON en het LUMC deelgenomen. Een project rond weblecturers, waarin de volgende resultaten behaald zijn: een Mediasite omgeving, uniforme apparatuur, uniforme werkwijze en interfacultaire samenwerking, gemeenschappelijke planning, functionele inrichting Mediasite en een veelheid aan opnames en veel ervaring met het maken van opnames.

Een logisch vervolg is dan om o.a. de focus op didactische toepassingen te richten.
Onlangs is het E-merge-project Video2Learn (=voorlopige werktitel) gestart waarin onder andere de Universiteit Leiden (via ondergetekende) middels pilots gaat onderzoeken welke uitvoerbare didactische scenario’s er te bedenken zijn voor het gebruik van weblectures (zie bijvoorbeeld http://weblectures.leidenuniv.nl).
Faculteiten mogen voor 10 maart ideeën indienen, de projectgroep zal uit de ingediende ideeën een keuze maken. Overigens, er is voor Leiden €15000 beschikbaar voor de geselecteerde pilot (-s).

  • Als je meer wilt weten kun je even de bijlage lezen of me natuurlijk altijd even bellen (071-5273743)
  • Wil jij een pilot aanvragen (of weet je binnen Leiden iemand anders die mee zou willen doen)? Sla dan deze bijlage op en stuur hem voor 10 maart ingevuld terug naar Karel Roos.

Weblectures in Leiden: het Rich Media Project

 

Wat zijn weblectures?
Weblectures zijn online colleges. De Nederlandse universiteiten ontwikkelen in toenemende mate weblecture diensten en Leiden blijft niet achter (zie artikel Metro 7 april 2010). In het Rich Media Project wordt ervaring opgedaan met het produkt Mediasite en wordt een zo eenvoudig en eenvormig mogelijke werkwijze ontwikkeld.

Waar worden weblectures gemaakt?
Met de vier mobiele en drie vaste opnamesets voor weblectures wordt een groeiend aantal colleges opgenomen in alle faculteiten, het LUMC en het ICLON.

Doelen van dit project
– de basis leggen voor een eenvoudig opschaalbare rich media dienstverlening in de typisch Leidse setting (technisch, didactisch, organisatorisch, praktisch).
– verkennen van opschalingsmogelijkheden en die vastleggen in doorgerekende businessmodellen en aanbevelingen
– ervaring opdoen met weblectures en hoe ermee wordt omgegaan: aanbevelingen voor beleid

Reacties van deelnemers
Docenten zijn aanvankelijk wat huiverig bij het idee online zichtbaar en ook nog herhaaldelijk zichtbaar te zijn. De meeste colleges worden echter alleen via Blackboard aangeboden en dan is de exposure dus beperkt. Zodra docenten horen dat een opname eenvoudig aan te passen en bij te schaven is, en ook nog op elk moment permanent verwijderd kan worden, valt de aanvankelijke angst over het algemeen weg.
Studenten zijn erg enthousiast.

Stand van zaken
Een sprekende status update van het project vindt u in de presentatie tijdens de ‘e-RUNNING’ middag (19 april jl.), waar een exposé werd gegeven van alle Leidse, lopende, ICTO-projecten (en een projectidee).

 

Voor informatie over het project of voor opnames:
neem contact op met uw facultaire ICTO-coördinator
of mail naar de projectleiders:
Patrick Klaassen: plf.klaassen@bb.leidenuniv.nl
Henriette van Vredenburch: hvredenburch@fsw.leidenuniv.nl

Wie test video voor iPod?

Rich Media is een actueel onderwerp op onze universiteit. Bij een aantal faculteiten worden opgenomen hoorcolleges al een tijd via het web beschikbaar gesteld. Meestal via Blackboard. Maar de technische mogelijkheden gaan verder dan dat. Je kunt colleges ook laten bekijken op bijvoorbeeld een iPod.

Ik zou zelf wel eens willen beoordelen hoe het is om een college op een iPod te kijken. Maar helaas, ik heb geen iPod en ben ook niet van plan om er een te kopen.

Vandaar mijn oproep: wie wil dit filmpje testen op zijn iPod? Het is een korte presentatie. Het bestand ik ook niet al te groot. Ik moet er wel gelijk bij zeggen dat het niet eens zeker is of het filmpje af te spelen is. Maar dat hoort ook bij de test. Met dank aan Linda Tambuyser weet ik inmiddels dat mijn filmpje op een iPhone bekeken kan worden. Zie haar commentaar onder ‘comments’. Ik blijf benieuwd naar reacties van anderen.

Dus feedback is nog steeds welkom!

Update 13 april 2010: het test filmpje staat nu op de server van deze weblog. Alleen moest ik daarvoor wel de bestandsextensie van .m4v in .mp4 veranderen. Kennelijk mogen we geen .m4v bestanden plaatsen… Hoe dan ook, het kan zijn dat het test filmpje nu door Quicktime i.p.v. iTunes geopend wordt. Dat is eenvoudig te verhelpen door zelf de extensie weer in .m4v te veranderen.

Universiteit op YouTube en Twitter

Update 21 november 2011: dit lijstje wordt al een tijd niet meer bijgewerkt. Het is bij lange na niet volledig meer. Zie http://socialmedia.leidenuniv.nl/ voor informatie over Social Media bij de Universiteit Leiden.

Update 23 maart 2010: nog meer Twitter feeds en nu ook Facebook links

YouTube en Twitter. Wie kent ze niet deze populaire websites? Ook de Universiteit Leiden blijkt er actief op te zijn. Wellicht is dat niet bij iedereen bekend. Ik geef hieronder de mij bekende links. Aanvullingen van anderen zijn van harte welkom. Vooral als het gaat om toepassingen in het onderwijs. Mijn voorbeelden liggen met name op het terrein van de marketing en communicatie.

Waarschijnlijk zijn er nog veel meer voorbeelden van activiteit van onze universiteit op deze of andere 2.0 sites. Geef ze me door dan plaats ik ze erbij. Update. Ontvangen en toegevoegd YouTube: Faculty of Science, Leiden University.

Tenslotte vind ik het persoonlijk nog leuk om te melden dat onze afdeling Marketing en Communicatie gebruik maakt van een door mij geschreven script om eenvoudig berichten vanuit een RSS feed door te posten naar Twitter. Kijk hier om het script in werking te zien: http://www.youtube.com/watch?v=SBqYZ3KdAUc.

Embed a Flash video player in Blackboard

By Jeroen Leijen

Support for streaming video in all current Blackboard releases is not very strong. However, it’s possible to embed for instance a third party Flash video player. Attached to this post is guide that describes step by step how to embed the LongTail JW FLV Media Player in your Blackboard Course.

Experience multimedia playback in your Blackboard course as you have never seen it before.

Download the guide here.

Alleen door streaming video was het mogelijk 900 interviews op te nemen.

cleiren.jpg Interview met Marc Cleiren, docent Psychologie en Arjen van Berkel, student-assistent

Marc Cleiren is samen met Erica Bohnen coördinator van het vak Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden (IBV), een verplicht vak voor tweedejaars psychologiestudenten. Arjen van Berkel heeft als student-assistent technische ondersteuning verleend bij het vak. Doel van het vak is het aanleren van verschillende beroepsvaardigheden,  waaronder gesprekstechnieken. Om deze vaardigheden aan te leren, moeten deze worden geoefend. Hoe realiseer je voldoende oefenmogelijkheden als het vak door 300 studenten wordt gevolgd? Cleiren en van Berkel vertellen anderhalf uur enthousiast over de oplossing: streaming video. 

Continue reading

“Een tweede indruk is eerlijker dan een eerste” Video als hulpmiddel bij reflecteren

Interview met de docenten  Maczka en Bexten, Duits 

Birgit

IwonaTijdens dit semester loopt bij het vak “Inleiding Germanistische Wetenschapsgebieden I” (Opleiding Duits) een grassroot project waarbij de docenten de presentaties van studenten op video hebben opgenomen. Doel van het grassroot project is het stimuleren van het reflectieproces. Door video als reflectiemiddel te gebruiken krijgen studenten een beter beeld van hun eigen kunnen en leren studenten beter na te denken over hun leerproces.

Continue reading