Succesvolle Upgrade Blackboard

Ongeveer anderhalf jaar geleden werd al begonnen met de voorbereiding van de ugrade van Blackboard. Universiteit Leiden zat nog op Blackboard versie 7.2 en die versie was verouderd, wat ook betekende dat support vanuit Blackboard voor het fixen van bugs was komen te vervallen. Het was dus tijd om actie te ondernemen. Daarnaast had Blackboard niet stilgezeten en waren er versies uitgekomen met nieuwe snufjes op het gebied van blogs, wiki’s, mashups en dergelijke.

Blackboard was in 2009 uitgekomen met versie Blackboard 9.0. Met de facultaire coordinatoren hebben we die versie al begin 2009 bekeken en gestest. Het zag er allemaal prachtig uit, maar helaas bleek de versie dusdanig instabiel dat in de zomer van 2009 besloten werd om dat jaar niet te upgraden. De meeste andere instellingen zagen om dezelfde reden ook af van een upgrade naar Blackboard 9.0, die zomer.

Blackboard werkte hard aan het oplossen van de instabiliteit en kwam uit met een versie 9.1. Wij begonnen met die versie een uitgebreid testtraject en de coordinatoren bereidden een trainingstraject voor de docenten voor. Iedereen zette zijn beste beentje voor om deze upgrade tot een succes te maken. Er was zelfs een landelijk initiatief om instructiekaarten te maken van de belangrijkste functies in de nieuwe versie. Een paar weken vóór de geplande upgrade waren wij klaar met onze voorbereidingen. Trainingsessies waren gepland, een trainingsmodule in Blackboard stond klaar, instructiefilmpjes waren gemaakt, op de Blackboard portal stond aangegeven dat de upgrade op handen was. Niets stond ons in de weg om deze upgrade tot een succes te maken….of toch? Ja wij hadden nog één probleem. De Blackboard 9.1 versie was enorm traag in combinatie met Internet Explorer. Die traagheid was zo ernstig dat er niet met met versie 9.1 te werken viel. Uiteraard was het probleem van de traagheid tijdig gemeld aan Blackboard en aangezien Blackboard compatibiliteit met Internet Explorer garandeerde hadden wij verwacht dat  het probleem van de traagheid gemakkelijk door Blackboard op te lossen was. Helaas was dit niet het geval en de tijd begon te dringen. Wat nu te doen? Een overleg met Blackboard werd belegd en ook met de coordinatoren werden de verschillende opties doorgesproken. Al snel werd duidelijk dat we wel zouden gaan upgraden omdat we immers op een verouderde versie zaten, maar niet naar Blackboard 9.1 wilden upgraden. Blackboard raadde ons aan om naar versie 9.0 te gaan upgraden. Die versie had in de loop van het jaar een aantal Service Packs gekregen en stabiliteit werd door Blackboard gegarandeerd. Natuurlijk wilden wij zelf ook nog testen of alles naar ons zin was. Als de wiedeweerga werd een verkort testtraject uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten daarvan werd besloten om inderdaad in het geplande weekend te gaan upgraden, maar dus niet naar versie 9.1 maar naar versie 9.0.

Inmiddels is de nieuwe Blackboard versie alweer 3 maanden in gebruik. The Blackboard PlumberNatuurlijk zitten in zo’n nieuwe versie altijd nog wat bugs en ondervinden we her en der nog kleine ongemakken. Over het geheel genomen zijn we echter tevreden over hoe de upgrade verlopen is en zijn we blij met Blackboard 9.0. De traagheid in combinatie met Internet Explorer doet zich ook in sommige functionaliteiten in Blackboard 9.0 voor, echter in veel mindere mate.

Van onze landelijke collega’s die wel op versie 9.1 zijn overgegaan heb ik gehoord dat ook zij problemen hebben met de combinatie van Blackboard 9.1 met Internet Explorer…..

Hopelijk vindt Blackboard binnenkort een oplossing voor de traagheid, zodat ook wij over kunnen stappen op versie 9.1. In die versie zitten immers alle mooie nieuwe snufjes zoals mashups en wiki’s en daar zouden we graag mee willen gaan werken.

Blackboard upgrade 16-19 juli 2010

Klik op de afbeelding hierboven om de video te starten.
Of kopieer de link naar uw browser: mms://wm.stream1.fsw.leidenuniv.nl:80/ustream/introductie blackboard 9.1.wmv  

Blackboard upgrade zomer 2010

Van 16 tot en met 19 juli a.s. vindt binnen de universiteit de upgrade plaats van Blackboard versie 7.2 naar 9.1. Het gaat om een reguliere upgrade: zo’n 80 % van de hoger onderwijsinstellingen in Nederland die met Blackboard werken, maakt dit jaar de overstap naar Blackboard 9.1.

Wat verandert er?
Niet zoveel: vooral de navigatie wordt eenvoudiger (minder muisklikken). Blackboard 9.1 is wat functionaliteiten betreft voor 90 % hetzelfde als versie 7.2. Om vertrouwd te geraken met de overige 10 % en omdat Blackboard 9.1 er op het eerste gezicht wat anders uitziet, is het voor docenten prettig zich van tevoren even te kunnen oriënteren.

Wegwijs worden in Blackboard 9.1
Om deze oriëntatie mogelijk te maken, hebben de Blackboard-ondersteuners van de universiteit gezamenlijk een pakket van mogelijkheden ontwikkeld voor de docenten. Hierbij is rekening gehouden met verschillende leerstijlen en vaardigheidsniveaus. Het pakket is dusdanig samengesteld dat een docent gemiddeld ongeveer een uur nodig heeft om wegwijs te geraken in de veranderingen in Blackboard 9.1.

Het aanbod bestaat uit:

 1. Een online introductiecollege (mei 2010)
  Bovenstaande introductievideo (‘Introductie Blackboard 9.1) wordt uitgebreid met een korte, zogenoemde ‘weblecture’, waarin een beknopt en helder overzicht van verschillen en veranderingen wordt gegeven.
 2. Zelf oefenen met een trainingsmodule (1 juni – 1 oktober 2010) 
  Een trainingsmodule en oefenmodules zijn voor elke docent beschikbaar vanaf 1 juni a.s.
 3. Introductiecolleges en workshops (1 juni – 1 oktober 2010/behalve juli)
  Tijdens de introductiecolleges worden docenten stapsgewijs door de veranderingen in Blackboard 9.1 geleid. In de workshops (NL/EN) kan onder deskundige begeleiding van de Blackboardondersteuners geoefend worden met de trainingsmodule.
  Het definitieve overzicht van deze workshops (en mogelijkheden voor inschrijving) en colleges wordt eind mei op de homepage van Blackboard geplaatst.

Communicatie over de Blackboard upgrade

 • direct mail per faculteit (va. april 2010)
 • op de Blackboard homepage informatie rondom roosters en oefenmogelijkheden voor de workshops en introductiecolleges
 • toegang tot de Blackboard 9.1 testomgeving van de universiteit ter verkenning (tot 16 juli 2010) 
 • inschrijving voor workshops geschiedt via verschillende facultaire emailadressen. Een volledige lijst verschijnt eind mei op de Blackboard homepage.
 • feedback op de trainingsmodule bij uw facultaire Blackboardondersteuning
 • introductievideo Blackboard 9.1

 • Meer informatie?

  Met vragen en opmerkingen rondom de Blackboard upgrade deze zomer kunt u terecht bij de facultaire Blackboardondersteuners.
  FdA:     e.g.c.dullaart@arch.leidenuniv.nl
  Inst. Godsdienstwetenschappen: j.c.schalke@religion.leidenuniv.nl
  FdR:     blackboard@law.leidenuniv.nl
  FGW:     blackboard@hum.leidenuniv.nl
  FSW:     icto_coach@fsw.leidenuniv.nl
       bestuurskunde: fdjladan@fsw.leidenuniv.nl
       cult. antr./ontw. soc.: tjon@fsw.leidenuniv.nl
       pedagogische wetenschappen: vprooye@fsw.leidenuniv.nl
       politieke wetenschap: mes@fsw.leidenuniv.nl
       psychologie: ouwehandw@fsw.leidenuniv.nl
  FWN:     blackboard@edufwn.leidenuniv.nl
  ICLON:     kroos@iclon.leidenuniv.nl / chartog@iclon.leidenuniv.nl
  LUMC:     blackboard@lumc.nl
  OpenCourseWare:   hvredenburch@fsw.leidenuniv.nl

  Een mooie Blackboard omgeving

  Zelfstudie
  Zo nu en dan kom ik een Blackboard omgeving tegen die opvalt. De omgeving van het vak ‘Introductie Staats- en Bestuursrecht’ is een prachtig voorbeeld van het optimaal gebruiken van de mogelijkheden van Blackboard. De docenten van dit vak hebben samen met de Afdeling ICT & Onderwijs van het Cleveringa Instituut de grenzen van de Blackboard functionaliteit opgezocht om een moderne omgeving te maken die past bij de opzet van dit nieuwe vak. Het uitgangspunt bij het ontwerp was dat de omgeving geschikt moest zijn om een rijk spectrum aan multimedia bronnen te kunnen herbergen. Daarnaast moest de omgeving visueel aantrekkelijk zijn. Het doel van de Blackboard omgeving is primair het faciliteren van de zelfstudie component voor dit vak.

  Nieuwe minor
  Het vak ‘Introductie Staats- en Bestuursrecht’ wordt gegeven in het kader van de minor Law and Public Administration. Deze interdisciplinaire minor is een samenwerking tussen Bestuurskunde (Sociale Wetenschappen) en Staats- en Bestuursrecht (Rechtsgeleerdheid). Juist het interdisciplinaire karakter maakt dat er bij de juridische vakken van deze minor extra aandacht besteed moet worden aan het uitleggen van juridische basiskennis en basisvaardigheden. Er is voor gekozen om het leermateriaal voor deze onderdelen deels met behulp van multimedia in Blackboard aan te bieden.

  Stem geannoteerde content
  Eén van de basisvaardigheden waar iedere jurist over moet beschikken is het kunnen lezen van uitspraken. Om deze vaardigheid te trainen kunnen studenten in de Blackboard omgeving gebruik maken van stem geannoteerde content. Speciaal voor dit vak zijn twee uitspraken voorzien van een gesproken toelichting.

  Met gekleurde blokken is in de tekst aangegeven bij welke delen de docent te beluisteren valt. De kleuren geven aan of de gesproken toelichting over de structuur of over de inhoud van de uitspraak gaat. Naast de versie in HTML zijn er ook PDF’s met de gesproken toelichting gemaakt. Deze kunnen echter niet op alle computers afgespeeld worden. Het voordeel van de PDF versie is dat de oorspronkelijk vormgeving van de uitspraak behouden blijft.

  Korte filmpjes met uitleg
  Een andere onmisbare vaardigheid is het kunnen hanteren van een wetboek. Voor het aanleren daarvan zijn enkele korte video’s opgenomen waarin de docent uitlegt wat wetboeken zijn, in welke varianten ze voorkomen en hoe je ze moet gebruiken. Ook deze filmpjes zijn in de Blackboard omgeving opgenomen.

  Dossieropdrachten
  Bij het vak wordt gewerkt met dossieropdrachten. Aan de hand van een casus moet een opdracht gemaakt worden die via Blackboard ingeleverd moet worden.

  In de Blackboard omgeving is per casus een dossier beschikbaar met daarin alvast een aantal verwijzingen naar relevante bronnen. Een noviteit is het gebruik van icoontjes die aangeven om wat voor soort bron het gaat. Dit is geen standaard functionaliteit van Blackboard. Maar met een slimmigheid kon dit wel gerealiseerd worden.

  Indeling per week
  De algehele opzet van de Blackboard omgeving wijkt af van de normale indeling van een Blackboard omgeving bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Er is ditmaal gekozen voor een indeling per week met bijbehorende knoppen in het menu. Op deze manier kunnen studenten snel alle relevante informatie, opdrachten en de opgenomen hoorcolleges per onderwijsweek benaderen. Alle gegevens onder één knop in plaats van moeten bladeren en zoeken in meerdere mappen.

  Stellingen: discussion board improved
  Naast het maken van de dossieropdrachten moeten studenten voor dit vak ook wekelijks reageren op stellingen. De stellingen zijn telkens geplaatst in een aparte ‘content area’ van de betreffende week. Ze zijn voorzien van een ruime toelichting zodat goed duidelijk is waar de stelling op doelt.
  Daarnaast zijn er verwijzingen naar (multimedia) bronnen voor achtergrondinformatie bij de stelling.

  Voor het verzamelen en publiceren van de reacties op een stelling wordt het ‘discussion board’ van Blackboard gebruikt. Dat gaat met een link naar het discussion board die direct naar juiste thread wijst waarin de stelling is ondergebracht. Op deze manier worden twee belangrijke beperkingen van het Blackboard discussion board omzeild: onoverzichtelijkheid en gebrek aan ruimte voor toelichting bij een thread.

  Voor meer informatie over het vak kunt u contact opnemen met de vakcoördinator mr. dr. H.-M.Th.D. ten Napel

  Eindelijk RSS feeds in Tridion

  Deze zomer is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Uit ‘Wijzigingen in Tridion’ d.d. 13 juli 2009 blijkt dat iedere ‘sectie’ op de Universitaire website nu over een RSS feed beschikt. Wat een ‘sectie’ precies is kan nagelezen worden in de Tridion handleiding. Ik citeer: “Een “section” (sectie) is weer een onderdeel van een chapter, en bestaat uit allerlei items met hetzelfde soort onderwerp. Een veel voorkomende sectie is “Nieuws”, en bestaat uit allerlei nieuwsitems.”.

  Het bericht ‘Wijzigingen in Tridion’ vermeldt echter niet hoe je de RSS feed kunt benaderen. Het bekende RSS icoontje (zie hieronder) is ook nergens te zien. Met behulp van mijn feedreader vond ik uit dat de RSS feed van een sectie te naderen is door ‘/rss’ achter de sectie URL te plakken. Dus de RSS feed van de sectie http://www.law.leidenuniv.nl/studenten/nieuws/ is te vinden op http://www.law.leidenuniv.nl/studenten/nieuws/rss.
  Deze feed hebben we laten plaatsen op de Blackboard ‘My Institution’ pagina zodat het laatste nieuws voor studenten Rechten ook daar te lezen is. De eerste positieve zijn al binnen.

  Embed a Flash video player in Blackboard

  By Jeroen Leijen

  Support for streaming video in all current Blackboard releases is not very strong. However, it’s possible to embed for instance a third party Flash video player. Attached to this post is guide that describes step by step how to embed the LongTail JW FLV Media Player in your Blackboard Course.

  Experience multimedia playback in your Blackboard course as you have never seen it before.

  Download the guide here.

  Toets, toetste, getoetst – Toetsen bij AGN

  Voorgeschiedenis
  AGN is een propedeusevak van de opleiding Geschiedenis.
  Het vak behandelt de niet-Nederlandse geschiedenis vanaf de Renaissance tot het begin van de negentiende eeuw. Het bestaat uit een hoorcollege en een werkcollege per week gedurende een semester. Tijdens het hoorcollege wordt vooral aandacht geschonken aan de historiografische achtergronden en discussies. Het handboek en de reader worden behandeld tijdens het werkcollege. De tentamenstof bestaat uit de hoorcollegestof, Mckays handboek A history of Western Society en een reader.

  Hier ligt een knelpunt. De studenten beheersen de stof niet goed, omdat zij moeite hebben met het handboek. Het is het eerste Engelstalige handboek dat de studenten tijdens hun studie moeten bestuderen. Daarbij komt dat de studenten per week ‘veel’ stof moeten verwerken. Het gevolg is dat zij vaak ‘passief’ de tekst lezen, daardoor moeite hebben het scheiden van hoofd- en bijzaken en dus slecht voorbereid deelnemen aan het werkcollege. Ter verbetering hiervan is het project Toetsen AGN ontwikkeld.  

  Doel project
  Het doel van het project Toetsen AGN was toetsen te ontwikkelen die de studenten wekelijks moeten maken, zodat zij actiever de stof bestuderen en deze daardoor beter beheersen. Dit zou tevens daartoe moeten leiden dat de uitleg over het handboek tijdens het werkcollege efficiënter kan en de discussies in het werkcollege op een hoger niveau gebracht kunnen worden. Het uiteindelijke doel is het verhogen van het tentamenrendement.
  Een nevendoel van het project is het systematisch ontwerpen van een toetsplan en het construeren van de toetsitems.  

  Studentenevaluatie 

  Algemeen 

  • De toetsvragen werden qua niveau door de studenten als ‘precies goed’ ervaren.
  • De verhouding tussen de verschillende typen vragen per toets werd goed bevonden.
  • De studenten hebben gemiddeld een drie (op een vijf punts-schaal) gegeven op de vragen:
   • ‘De vragen in Blackboard hebben mij geholpen bij het voorbereiden van het werkcollege’
   • ‘Het was prettig dat de docent terugkwam op vragen uit de toets’
  • Het aantal dagen dat de student een toets kon maken werd ruim voldoende bevonden. 

  Positieve punten 

  • Toetsen dwingt de studenten om het werkcollege voor te bereiden
  • Handig om te kijken of je de tekst begrepen hebt’  

  Verbeterpunten 

  • Toegang van de toetsen (hoe lang en wanneer een toetst openstaat).
  • De vragen werden één voor één getoond, waardoor de studenten veel moesten klikken.
  • Sommige vragen verwezen naar een oudere druk van het boek, waren te makkelijk of het antwoord kon op internet gevonden worden. strong>

  Gekozen instellingen
  Voor de docent bestaat er voor elke werkgroep een aparte blackboardcursus

  • Binnen deze cursussen staan dezelfde toetsen met dezelfde toetsvragen
  • Deze toetsen bevatten meerkeuze-vragen– De meerkeuze-vragen worden in willekeurige volgorde getoond (randomized)
  • De vragen mogen meerdere keren worden beantwoord (multiple attempt)– De vragen dienen binnen een bepaald tijdsbestek te worden beantwoord– De docent bepaalt de begin- en eindtijd van de toets
  • De score van de student wordt automatisch in Blackboard bijgehouden– De docent kan de prestaties van studenten in Blackboard bekijken– De toets moet met een voldoende worden afgesloten
  • Het beheren van de vragen valt onder de verantwoordelijkheid van de docent
  • Bij technische vragen kunnen docenten en studenten terecht bij de Blackboard Helpdesk  

  Aanpak 

  1. Toetsmartijs 
  Voordat met de ontwikkeling van de toetsen kan worden begonnen, is het nuttig een toetsmatrijs op te stellen. Deze toetsmatrijs bevat de volgende punten:

  • leerdoelen
  • type toetsvragen
  • hoeveelheid toetsvragen
  • niveau van de toetsvragen

  Wanneer het leerdoel namelijk ‘feitenkennis’ heet, zijn er hoogstwaarschijnlijk andere soort vragen gewenst, dan wanneer er inzicht verlangd wordt. Door het opstellen van een toetmatrijs worden deze twee elementen op elkaar afgestemd.

  2. Opstellen van de vragen

  De docent maakt op basis van de toetsmatrijs de vragen. Hierbij adviseert het ICLON, het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing, alsmede zijn collega-docenten. 

  3. Verwerking Feedback

  Het ICLON en collega-docenten hebben feedback gegeven op de opgestelde toets. Dit kan worden verwerkt in de toets.

  4. Bepalen van de vorm van de toets

  Het bepalen van de vorm van de toets is met name belangrijk wanneer je achteraf niet met al te veel werk geconfronteerd wilt worden. Er wordt namelijk eerst één toets gemaakt, die vervolgens naar de verschillende blackboardcursussen gekopieerd wordt. Het gevolg van een fout(je) in de eerste toets betekent het handmatig aanpassen van de gekopieerde toetsen – een tijdrovende klus.De vorm van de toets houdt in dat over de volgende punten moet worden nagedacht: 

  • eenmalig of meerdere keren beantwoorden van de vragen
  • willekeurige volgorde van tonen van de vragen
  • het al dan niet invoegen van feedback
  • het instellen van de tijdlimiet
  • het bepalen van de scores per vraag
  • het tonen van één of meerdere vragen op één pagina

  Alle toetsopties zijn terug te vinden in Bijlage A.

  5. Plaatsen van de toets in Blackboard

  Nadat de vorm is vastgesteld, kunnen de vragen in Blackboard worden geïmporteerd.

   

  6. Controle
  De toets moet voordat hij gekopieerd wordt nog eenmaal worden gecontroleerd. 

  7. Kopiëren van de toets
  De laatste stap is het kopiëren van de toets naar de verschillende Blackboardcursussen. Hierna kunnen zij worden afgenomen. 

  8. Instructie docenten

  Docenten krijgen voorafgaand aan het semester een instructie van de Blackboard Helpdesk.

   

  Bijdrage: Marjana Rhebergen

   

  Time on task: Leidt wekelijkse toetsing tot meer zelfstudietijd?

  raymond fagelInterview met Raymond Fagel, docent bij de opleiding geschiedenis   

  Raymond Fagel is coördinator van het propedeuseonderwijs en docent Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd of kortweg AGN. De nieuwe tijd beslaat de periode tussen 1450 en 1850. Het bijzondere in Leiden is dat die tijd niet uitsluitend vanuit Europees perspectief wordt bezien, maar vanuit een wereldwijde invalshoek. De eerste 12 weken van het studiejaar buigen de kersverse studenten geschiedenis zich over het handboek A History of Western Society. Tijdens de wekelijkse hoorcolleges gaan docenten vooral in op de grote lijnen, het handboek wordt behandeld tijdens de wekelijkse werkcolleges. 

  Continue reading

  300 individuele opdrachten, met dank aan Blackboard…..

  Foto Eefje ZeestratenInterview met dr. F.W. Dekker, werkzaam bij de afdeling Klinische Epidemiologie van het LUMC en Eefje Zeestraten, 3e jaars student geneeskunde en student-assistent 

  Evidence based werken
  Friedo Dekker is hoofd van het onderwijsexpertisecentrum van het LUMC en coördinator van het blok Wetenschappelijke Vorming. Wetenschappelijke vorming is erop gericht studenten vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om evidence-based te werken. In het 1e jaar ligt de focus op wetenschappelijk taalgebruik, in het 2e studiejaar beoordelen studenten medische artikelen en advertenties en presenteren ze hun bevindingen aan elkaar. Eefje Zeestraten, 3e jaars geneeskundestudent volgde dit blok afgelopen studiejaar en was zo enthousiast dat ze dit studiejaar assisteert bij de voorbereiding ervan. Continue reading