“Een tweede indruk is eerlijker dan een eerste” Video als hulpmiddel bij reflecteren

Interview met de docenten  Maczka en Bexten, Duits 

Birgit

IwonaTijdens dit semester loopt bij het vak “Inleiding Germanistische Wetenschapsgebieden I” (Opleiding Duits) een grassroot project waarbij de docenten de presentaties van studenten op video hebben opgenomen. Doel van het grassroot project is het stimuleren van het reflectieproces. Door video als reflectiemiddel te gebruiken krijgen studenten een beter beeld van hun eigen kunnen en leren studenten beter na te denken over hun leerproces.

Continue reading

“Een wiki toont het samenwerkingsproces bij schrijfopdrachten”

Gerhard Jan NautaInterview met docent Gerhard Jan Nauta, Kunstgeschiedenis
Gerhard Jan Nauta, docent Kunstgeschiedenis, heeft het afgelopen semester voor het eerst een wiki gebruikt in het onderwijs. Een wiki is een website waarop iedereen pagina’s kan toevoegen en aanpassen. De pagina’s kunnen teksten, maar ook stilstaande en bewegende beelden en geluid bevatten. Van alle aanpassingen wordt een geschiedenis bijgehouden. Oude versies kunnen bekeken en eventueel teruggezet worden.

Continue reading