Surf Onderwijsdagen: een verslag

Vorige week heb ik 3 dagen deelgenomen aan de Surf Onderwijsdagen: Onderwijs innovatie m.b.v. ICT.
Open, learning analytics, byod (bring your own device) en online connection waren wat mij betreft de buzzwords als ik terugblik naar de Surf onderwijsdagen 2012.
In 3 dagen  tijd heb ik 5 keynotes en 12 presentaties bijgewoond en 1 presentatie zelf verzorgd.
 
Ik wil mijn enthousiasme en opgedane kennis heel graag met jullie delen want helaas was niet iedereen in de gelegenheid om daar aanwezig te zijn. Ik heb per dag een verslag gemaakt in mijn blog, waarin ik zelf KORT mijn bevindingen per sessie beschrijf, aangevuld met links naar betreffende slideshare presentaties, video-registraties en verslagen van edubloggers.
 
Hieronder vind je de 3 koppelingen naar de verslagen in mijn blog:

dag 1(HO)

 • Keynote Anka Mulder: Open en online onderwijs: de blik vooruit
 • De effectiviteit van het leren tussen de face-to-face momenten verhogen (mijn eigen presentatie)
 • studiesucces verhogen met learning analytics
 • Online samenwerken via SURFconext: twee praktijkvoorbeelden
 • Keynote Dale Stephens: Hacking your education

http://iclonicto.weblog.leidenuniv.nl/2012/11/15/verslag-1-surf-onderwijsdagen-2012-dag-1-hoger-onderwijs/

dag 2(HO)
 • Dagopening met presentatie boekje “Ontwikkelingen in de digitale leer en werkomgeving in het hoger onderwijs”
 • Keynote Jim Stolze: Aandacht (o.a.:hoe vergaat het iemand die zich 40 dagen afsluit van internet)
 • Video op mobiele devices
 • Nieuw E-Merge Deelprogramma: De Onderzoekende Student
 • De implicaties van ‘bring your own device’ voor het onderwijs
 • De universiteit van Nederland
 • Keynote André Kuipers
dag 3 (VO)
 • De Steve Jobsschool, hoe ver zijn we? Interview met Maurice de Hond
 • Stercollecties VO-content in Wikiwijs
 • Bring your own device? Wat is dat nu weer?
 • De veranderende rol van de leraar
 • Khan Academy NL
 • Keynote Bas van der Veldt: Jullie leren ze de verkeerde dingen!

Videotours en tutorials van de bibliotheken

Sinds enige tijd wordt door de bibliotheken van de Universiteit Leiden (UBL) hard gewerkt aan een serie filmpjes waarin kennisgemaakt wordt met de locaties en diensten van de bibliotheek. Per bibliotheeklocatie wordt een virtuele rondleiding aangeboden, die bestaat uit een impressie van de betreffende bibliotheek, een kort filmpje over lenen en een korte impressie van de digitale collecties van UBL. Inmiddels zijn de virtuele rondleidingen voor de Bibliotheek Sociale Wetenschappen en voor de UB gereed. Binnenkort wordt er gefilmd bij de Bibliotheek Rechten. Als laatste zal de Bibliotheek Wiskunde en Natuurwetenschappen volgen.

De virtuele rondleidingen vormen een onderdeel van een uitgebreid pakket digitale instructies van de bibliotheken. Dit pakket, de Toolbox, bevat tevens twee tutorials waarmee studenten kunnen leren werken met de Catalogus en de Digitale Bibliotheek. Ook kan er gebruik gemaakt worden van een assessment, waarbij de deelnemer adviezen krijgt over te volgen onderdelen in de Toolbox. De Toolbox is in Nederlands en Engels beschikbaar. Het assessment is uitsluitend Nederlandstalig.

Het was tot voor kort gebruikelijk dat de bibliotheken aan het begin van het collegejaar rondleidingen en instructies in het gebruik van de Catalogus verzorgden. Dat doen we nu niet meer; we bieden hiervoor nu de digitale varianten aan. Dat doen we omdat we onze aandacht verleggen naar cursussen waarbij onze inzet méér nodig is: zo hebben we nu een cursus "Start een scriptie", een cursus "Beoordelen van informatie" en een cursus "Plagiaatpreventie" in ons aanbod. Ook verzorgen we Engelstalige Library Crash Courses voor instromende buitenlandse masterstudenten. Natuurlijk bieden we ook nog steeds de cursus "Informatie vinden" aan, waarin studenten aan de hand van hun eigen onderwerp aan de slag gaan.

De Toolbox kan eenvoudig worden opgenomen in Blackboard; het assessment is uitsluitend via Blackboard toegankelijk. Vragen over deze diensten kunt u stellen aan uw vakreferent. Meer informatie is te vinden op onze website.

Bijdrage van Anneke Dirkx, Hoofd Informatie en gebruikersondersteuning, UB Leiden 

Open CourseWare Universiteit Leiden

Wereldwijd stellen instellingen voor hoger onderwijs steeds vaker onderwijsmateriaal open beschikbaar. Zo stelt het MIT, die als voortrekker kan worden beschouwd, 2.000 cursussen gratis beschikbaar via haar website. In Nederland volgden bijvoorbeeld de Technische Universiteit Delft en de Open Universiteit Nederland.
Gepubliceerde onderwijsmaterialen of Open Courseware (OCW) zijn digitale leermaterialen die via internet vrij toegankelijk zijn voor iedereen, en ook onder duidelijke voorwaarden kunnen worden hergebruikt. 
De Universiteit Leiden start nu met een eigen open courseware project. Daarmee haakt de universiteit in op deze steeds groter wordende internationale beweging. Het doel van het project ‘Open CourseWare Universiteit Leiden’ is ervaring opdoen met de mogelijkheden en kansen van het open online zetten van leermateriaal via vier pilots in masteropleidingen. Twee masteropleidingen vanuit W&N (Statistical Science en ICT&Business) en masteropleidingen vanuit Archeologie en FSW. Eind 2011 heeft elk van de vier pilots minimaal 40 EC van hun onderwijsmateriaal open online gezet.

Vorig jaar heeft de Universiteit Leiden op kleinere schaal al ervaring opgedaan met open courseware. In de loop van februari 2011 zullen de resultaten daarvan online te zien zijn. Het gaat om vier vakken, die een selectie van hun onderwijsmaterialen publiceren. Vanuit Geesteswetenschappen komen de vakken Vertaalwetenschap en Practices and Debates online en vanuit Rechten o.a. het vak Rechtstheorie en het Internationaal Publiekrecht. Deze pioniers zijn vanaf eind februari 2011online te bezichtigen op de Leidse Open Courseware portal. Voor een concreet beeld over open courseware is op de website van de Open Universiteit en de TU Delft interessante informatie te vinden.Voor meer informatie over het Leidse project kunt u bij Ria Jacobi terecht.

(Deze bijdrage is geschreven door Ria Jacobi)

Nieuwe Weblogomgeving

Begin volgend jaar zal de weblogomgeving migreren van het huidige B2Evolution naar WordPress. De keuze is op WordPress gevallen omdat het gebruikersvriendelijker is, het makkelijker wordt om blogs te importeren en te exporteren en omdat WordPress wereldwijd veel meer gebruikt wordt dan B2Evolution, waardoor er meer garantie is voor doorontwikkeling en aanpassingen aan en compatilbilteit met andere tools en web2.0 ontwikkelingen.

Gebruikers behouden hun bestaande blog, alleen de interface wordt anders.

Innovatief idee voor project met weblectures?

SURFnet heeft een tender uitgezet om ICTO-projectaanvragen in te sturen (zie http://www.innovatieregeling.nl/).

Het gaat om drie thema’s:
– games
– mobile
– weblectures

Maximaal aan te vragen subsidie is 10.000 euro.
We zouden bijvoorbeeld voor die 10.000 euro een (aanvullend) weblecture (deel)project kunnen ontwikkelen.
Of docenten/vakgroepen kunnen gericht een didactische meerwaarde onderzoek doen…
 
Heeft iemand ideeën?
Inleverdatum projectideeën is 28 mei en er worden 15 voorstellen gehonoreerd.
Geef een idee door aan Henriette van Vredenburch (hvredenburch@fsw.leidenuniv.nl)

Leiden OpenCourseWare (E-merge project)

In het E-merge project ‘Instroom in de Master’s’ verkent Leiden, in samenwerking met de overige E-mergepartners de mogelijkheden voor OpenCourseWare.

Tijdens de ‘e-RUNNING’ middag vorige week maandag (19 april) is een korte presentatie gegeven van het project en de stand van zaken.

 

Meer informatie?
Neem contact op met: