Innovatieregeling Learning Analytics

Om te verkennen welke mogelijkheden Learning Analytics biedt om kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, voert SURFfoundation een bescheiden Innovatieregeling Learning Analytics uit. Binnen deze regeling kunnen instellingen voor hoger onderwijs subsidie ontvangen voor het uitvoeren van grassrootsprojecten.

Analyse studentdata

Learning Analytics richt zich op de analyse van studentdata. Het gaat dan bijvoorbeeld over gegevens over online studentgedrag of gegevens over studievoortgang. Analyse van deze data kan waardevolle feedback verschaffen aan studenten en docenten tijdens het onderwijsproces. Zo kan een docent zien hoe vaak studenten gebruik maken van cursusmateriaal en of studenten oefentoetsen hebben gemaakt, en kan een student feedback krijgen over zijn eigen studiegedrag en hoe zijn voortgang zich verhoudt tot zijn medestudenten.

Innovatieregeling

Projectvoorstellen ontvangen een financiële bijdrage van maximaal 10.000 euro om in maximaal 7 maanden (29 februari – 30 september 2012) projecten uit te voeren die voorbeelden van de mogelijkheden die Learning Analytics voor het onderwijs kunnen bieden zichtbaar maken. Subsidietoekenning vindt plaats op basis van matching; de deelnemende instellingen matcht ten minste 50% van het totale projectbudget. Bij de maximale subsidie van 10.000 euro dient 5.000 euro worden bijgedragen door de instelling. Er is een totaal budget van 60.000 euro beschikbaar voor het financieren van grassrootsprojecten binnen de regeling.

Deadline

20 december 2011 is de deadline voor eerste versie projectaanvragen.

Meer informatie

 
Bijdrage van Marja Verstelle, Programmamanager ICTO Universiteit Leiden